За проекта

През последните години всички ние сме свидетели на едно явление, което съществува не само в България – ясно изразеното разбиране, че накъдето и да се обърнеш, нещата не са така, както трябва. Ако се разсъждава от позиция на светлата страна нищо, с малки изключения, не е логически подредено. Дългосрочни стратегии не съществуват, пренебрегват се основни принципи на управлението, забравят се поуките от историята, наблюдава се доброволно абдикиране от управлението и желание да заемат подходящи позиции за реализация  на индивидуално ниво от най-интелигентните и най-подготвените.

От позицията на тъмната страна нещата не са такива.

Интернет и медиите са пълни с изключително качествени критики на действителността. Има великолепни автори, чиито статии представляват толкова задълбочени изследвания на причинно-следствените връзки на даден проблем, каквито не съществуват и на най-високо управленско ниво. Правят се предвиждания, които животът потвърждава, предупреждава се за опасности, скрити и явни. И какво от това. Животът продължава, остава само удоволствието на четящите и „аз казах ли ви“ на пишещите.

Този сайт е за четене от тези от нас, които искат нещата да се променят днес, не утре.

Този сайт е за публикуване автори, които не само имат знанията, подготовката и интелекта в теорията на управлението. Необходими са практика и реални постижения.

И вярвайте – има алтернатива на лошите неща в живота.

Николай Коилов

Share this post

Напишете дума за търсене и натиснете Enter

Shopping Cart